Impresum

Uvedeno podle § 5 TMG:

WINORA-STAIGER GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld

Zastoupeno:

Christoph Mannel

Kontakt:

Telefon: +49 (0)9721-65 01-0
Fax: +49 (0) 9721-65 01-45
eMail: info@winora-group.de

Registrační záznam:

Registrace v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Schweinfurt
Rejstříkové číslo: HRB 2657  

DPH

Daňové-identifikační číslo podle §27 a daňového zákona: DE 133 89 84 84

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje pro online řešení sporů (OS), který je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete výše. Nejsme povinni a ochotni podílet se na řízení o urovnání sporů před rozhodčí radou spotřebitelů.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 odst.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme povinni jako poskytovatel služeb kontrolovat zprostředkované nebo uložené informace nebo pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo blokování využívání informací dle obecných předpisů zůstává nedotčena. Příslušné ručení je však možné až od doby rozpoznání konkrétního porušení zákona. Při zjištění odpovídajícího porušení zákona tento obsah obratem odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto za tento cizí obsah ani nemůžeme odpovídat. Za obsah odkazovaných stránek je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době zadávání odkazu kontrolovány ohledně možných porušení zákona. Nedovolený obsah nebyl v době zadání odkazu znám. Neustálá obsahová kontrola odkazů však není bez konkrétních důkazů porušení zákona proveditelná. Při zjištění porušení zákona takovéto odkazy obratem odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh zhodnocení nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování z těchto stránek a jejich kopírování je povoleno jen pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, respektují se autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran jako takový označen. Pokud byste si přesto všimli porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení zákona takový obsah obratem odstraníme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dipl.-Ing. Lars Ebertz