Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které Vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách o ochraně osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto stránkách? Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v Impressum této webové stránky.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Některé údaje se získají tím, že nám je poskytnete. To mohou být například údaje Vámi zadané v kontaktním formuláři. Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek prostřednictvím našeho IT systému. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránek). Sběr těchto údajů probíhá automaticky jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část shromážděných údajů slouží k zajištění bezchybnému poskytování webových stránek. Ostatní údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů. Jaká práva máte ohledně Vašich údajů? Kdykoli máte právo požadovat bezplatně informace o uložených údajích, jejich původu, jejich příjemcích a účelu jejich sběru. Také máte právo požadovat, aby byly opravený, zablokovány nebo vymazány. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v Impressum. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše chování při surfování statisticky vyhodnoceno. K tomu dochází předvším u souborů cookies a tzv. analytických programů. Analýza Vašeho chování při surfování je zpravidla anonymní tzn., že Vás podle těchto údajů nebudeme schopni identifikovat. K této analýze můžete vznést námitky a zabránit jí tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujím prohlášení o ochraně osobních údajů. K této analýze můžete vznést námitky. O možnostech, jak vznést námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek považují ochranu Vašich osobních údajů za velmi důležitou. Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a podle zákonných předpisů o ochraně údajů a také podle tohoto prohlášení o ochraně údajů. Při používání těchto webových stránek dochází ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, které Vás osobně identifikují. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje. Upozorňujeme na to, že přenos dat může mít na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Informace k odpovědnému místu

Správcem pro zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je: WINORA-STAIGER GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld
Telefon: 09721-65 01-0
E-mail: info@winora-group.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adreasy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování dat je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Právě udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Tento požadavek stačí učinit neformálním e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena. Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

Pokud došlo k porušení právních předpisů pro ochranu osobních údajů, může dotčená osoba podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu. Příslušným orgánem dozoru v záležitostech týkajících se předpisů pro ochranu osobních údajů je zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má společnost sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje můžete najít na následujícím odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Vy nebo třetí osoba máte právo na získání dat, které se zpracovávají na zákadě Vašeho souhlasu nebo smlouvy automatizovaně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné do té míry, do jaké to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL- resp. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, např.objednávky nebo žádosti, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, šifrování SSL-resp.TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že v řádku adresy prohlížeče se změní z “http://” na https:// a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Je-li aktivováno šifrování SSL-resp.TLS, nemůže údaje, které nám sdělujete, přečíst třetí strana.

Informance, zablokování, smazání

V souladu s platnými právními předpisy máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich osobních údajích, které jsou uloženy, o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. V rámci právně platných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejích původu a příjemcích a účelu zpracování a právo na jejich opravu, blokaci a smazání. V případě dalších dotazů ohledně tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese, uvedené v Impressum.

Odmítnutí zasílání reklamních e-mailů

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět na webu informační údaje za účelem zasílání reklamy a informačních materiálů, o které nebylo výslovně zažádáno, je tímto zamítnuto. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamů.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dipl.-Ing. Lars Ebertz v zastoupení L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17
35756 Mittenaar

Telefon: +49 2778 6969 29
E-Mail: lars@ebertz-datenschutz.de

4. Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány ve Vašem počítači.
Nejčastěji námi používané cookies jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Ostatní cookies zůstanou uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Můžete Váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o využívání cookies a cookies povolit jen v jednotlivém případě, můžete cookies zakázat pro určité případy nebo obecně a také aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek. Cookies, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci nebo k fungování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování na internetu), jsou v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Server-Log-data

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných server log dat, které nám automaticky zprostředkuje Váš prohlížeč. Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • Referrer URL
  • hostname daného počítače
  • čas dotázání serveru
  • IP-adresa
     

Spojování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který umožňuje zpracovávat data za účelem plnění smlouvy nebo pro předběžná opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z kontaktního formuláře, včetně Vámi uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování požadavku a pro případ dodatečných dotazů. Tyto údaje nebudou předány bez Vašeho svolení dalším osobám. Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři se zpracovávají výlučně s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena. Vámi poskytnuté údaje v kontaktním formuláři u nás zůstávají uchované do té doby, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním, nebo pomine účel pro uchovávání osobních údajů (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Veškerá zákonná ustanovení, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstanou tímto ustanovením nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Můžete se registrovat na našich webových stránkách a využívat další funkce webových stránek. Zadané údaje používáme pouze za účelem příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace při registraci musí být uvedené v plném rozsahu. V opačném případě bude registrace zamítnuta. Abychom Vás mohli informovat v případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo nezbytné technické změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Údaje uvedené při registraci se zpracovávají výlučně s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena. Údaje shromážděné při registraci zůstanou u nás uložené po dobu Vaší registrace na našich webových stránách a následně budou smazány. Zákonné lhůty pro uchování zůstávájí nedotčeny.

 

5. Sociální média

Facebook pluginy (Tlačítka- To se mi líbí & Sdílet)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, provozovatele Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy na Facebooku poznáte na našich stránkách podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „like” (“To se mi líbí”). Přehled pluginů na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud navštívíte naše stránky, bude prostřednictvím pluginu vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím získá informace, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud během doby, kdy jste pomocí hesla přihlášeni k Vašemu účtu na Facebooku, stisknete tlačítko „like“, můžete obsah našich stránek umístit na Váš facebookový profil. Tak může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek nemáme povědomí o obsahu zprostředkovaných údajů, ani o jejich používání sociální sítí Facebook. Další informace naleznete v prohlášení Facebooku o ochraně údajů na: https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Twitter plug-in

Na naše webové stránky jsou navázány i služby Twitter. Tyto služby jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou Vámi navštívené webové stránky propojeny s Vaším účtem na Twitteru a oznámeny dalším uživatelům. Tím také dochází k přenosu dat na Twitter. Upozorňujeme, že jako provozovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využití společností Twitter. Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter zde: https://twitter.com/privacy. Vaši ochranu údajů si můžete nastavit v nastaveních svého účtu na Twitteru: https://twitter.com/account/settings.

Pinterest plug-in

Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, poskytované splečností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Když navštívíte stránky, které tento plugin obsahují, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení k Pinterest serveru. Plugin přitom předá protokolová data na Pinterest server v USA. Tato data mohou obsahovat Vaše IP-adresy, adresy navštívených webových stránek, rovněž Pinterest funkce, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas žádosti, způsob používání sociální sítě Pinterest a soubory Cookies. Další informace o účelu, rozsahu a dalšímu zpracování a používání dat společnosti Pinterest a také s tím spojenými Vašimi právy a způsobech ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zde: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby analýzy webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Pomocí cookies vytvořené informace o Vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Googlu v USA a tam jsou ukládány. Google-Analytics-Cookies jsou ukládány na základě čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak své webové stránky, tak i svou inzerci.

IP-anonymizace

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci IP-anonymizace. Tím bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem krácena. Celá IP adresa je na server splečnosti Google v USA přenášena a tam krácena jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace využívat, aby vyhodnotil používání webové stránky, sestavoval zprávy o aktivitách na webové stránce a poskytoval provozovateli webové stránky další služby, spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, předaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem, nebude vedena společně s jinými daty Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete odmítnout příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme ale, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit generování dat soubory Cookie o Vašem používání stránek (včetně Vaší IP adresy), jejich odesílání do společnosti Google a jejich dalšímu zpracování Googlem. K tomu účelu je třeba stáhnout a nainstalovat plugin prohlížeče na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se zaznamenáváním dat

Zaznamenávání Vašich dat službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Vytvoří se opt-out cookie, který při budoucích návštěvách této webové stránky zamezí zaznamenávání vašich dat: Deaktivovat Google Analytics. Více informací o nakládání s uživatelskými údaji společnosti Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Smluvní zpracování dat

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google ke zpracování dat a plníme přísné předpisy německého úřadu pro ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto webové stránky používají demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tato data pocházejí ze zájmové inzerce společnosti Google a z údajů třetích stran o návštěvnících. Tato shromážděná data nemohou být přiřazována žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je popsáno v části "Odmítnutí sběru dat".

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). V rámci Google AdWord používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, nastaví se soubor Cookie pro sledování konverzí. Soubory Cookies jsou male textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Platnost těchto Cookies vyprší po 30 dnech nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek a platnost souboru cookie dosud nevypršela, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel kliknul na inzerát a pokračoval na tuto stránku. Každý Google AdWords zákazník obdrží odlišný soubor Cookie. Soubory Cookie nelze sledovat pomocí webových stránek AdWords zákazníka. Informace získané pomocí Cookie pro měření kovzerze slouží k vypracování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se sděluje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, kde dochází ke sledovaní konverzí. Tito inzerenti však nezískávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete se odhlásit tím, že změníte nastavení prohlížeče a jednoduše vypnete soubor cookie sledování konverzí Google. Tímto způsobem nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Ukládání tzv. „konverzních cookies“ neboli cookies sloužících k měření konverze je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na provádění analýz uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky a pro účely své internetové reklamy. Více informací o aplikacích Google AdWords a sledování konverzí Google Conversion-Tracking naleznete v zásadách o ochraně údajů splečnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení cookies a aby cookies byly povoleny pouze v jednotlivých případech, nastavit povolení cookies pro určité případy nebo je zcela zakázat, jakož i aktivovat automatické mazání cookies při ukončení Vašeho prohlížeče. V případě deaktivování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezena.

Facebook Pixel

Naše internetová stránka používá k měření konverze systém pro sledování úkonů prováděných návštěvníky zvaný Pixel od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Díky tomuto systému je možné sledovat chování návštěvníků internetových stránek poté, co jsou kliknutím na facebookovou reklamu přesměrováni na internetovou stránku poskytovatele. Na základě těchto údajů je možné vyhodnocovat účinnost facebookových reklam ke statistickým a marketingovým účelům a optimalizovat reklamy v budoucnu. Shromážděné údaje jsou pro nás jakožto poskytovatele této internetové stránky anonymní, na základě těchto údajů nemůžeme jakkoliv zjistit totožnost uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, propojení údajů s příslušným uživatelským profilem je tedy možné a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní reklamní účely v souladu se svou interní směrnicí pro používání údajů. Díky tomu může Facebook umožnit zapínání reklam na svých internetových stránkách i mimo své stránky. Toto používání údajů nemůžeme jako vedlejší poskytovatel žádným způsobem ovlivnit. V informacích o ochraně údajů společnosti Facebook naleznete další informace o ochraně Vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kromě toho můžete deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v nastaveních reklam na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu je třeba přihlášení k Facebooku. Pokud nemáte svůj facebookový účet, můžete reklamu na Facebooku založenou na používání stránek deaktivovat na internetové stránce Evropské interaktivní aliance digitální reklamy: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje k newsletteru

Pokud si přejete odebírat newsletter nabízený na naší internetové stránce, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu a informace, díky nimž budeme moci prověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a zda souhlasíte s odběrem newsletteru. Jiné údaje nejsou shromažďovány, popř. mohou být shromážděny pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně za účelem zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám. Údaje zadané do kontaktního formuláře pro přihlášení se k odběru newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využíváním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit, například pomocí odkazu k „odhlašování“ – odkaz v newsletteru. Zákonnost dříve provedeného zpracování údajů před zrušením souhlasu zůstává tímto zrušením nedotčena. Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru newsletteru, jsou námi ukládány až do data, kdy se odhlásíte z odběru newsletteru, a po zrušení odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsou námi uchovávány k jiným účelům (např. e-mailové adresy členů), zůstávají tímto nedotčeny.

CleverReach

Tyto webové stránky používají server CleverReach pro odesílání newsletterů. Provozovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede CleverReach je služba, prostřednictvím které lze organizovat a analyzovat odesílání newsletterů. Vámi poskytnuté údaje pro účely odběru newsletterů (např. e-mailová adresa) se ukládají na serverech CleverReach v Německu, resp. Irsku. Naše newslettery odesílané prostřednictvím serveru CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletterů. Přitom lze mimo jiné analyzovat, kolik příjemců otevřelo newsletter a jak často a na který odkaz bylo v newsletteru kliknuto. Pomocí takzvaného měření konverzí lze kromě toho analyzovat, zda byla po kliknutí na odkaz v newsletteru provedena předem definovaná akce (např. koupě produktu na našich webových stránkách). Další informace o analýze údajů prostřednictvím CleverReach-newsletteru získáte na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením se od newsletteru. Zákonnost provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Nechcete-li provádět žádnou analýzu prostřednictvím serveru CleverReach, musíte se odhlásit od odběru newsletteru. Za tímto účelem uvádíme do každého newsletteru příslušný odkaz. Od odběru newsletteru se dále můžete odhlásit také přímo na webových stránkách. Údaje, které u nás ukládáte pro účely odběru newsletteru, budeme ukládat až do vašeho odhlášení z newsletteru a po odhlášení newsletteru budou smazány jak z našich serverů, tak ze serverů CleverReach. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci členů), zůstávají tímto nedotčeny. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Uzavření smlouvy o zpracování údajů z objednávek S CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z objednávek a kompletně jsme prosadili přísné předpisy německých úřadů na ochranu údajů při využívání serveru CleverReach.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše internetová stránka používá pluginy stránky YouTube provozované Googlem. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru Youtube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete tím stránce YouTube, aby Vaše chování při surfování přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zamezit odhlášením se z Vašeho Youtube účtu. Využívání aplikace YouTube je prováděno v zájmu optimalizace a řádného zobrazování naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Více informací o nakládání s uživatelskými údaji společnosti YouTube naleznete zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Fonty Google Web

Tato stránka používá k jednotnému zobrazení fontů (písma) tzv. webové fonty poskytované společností Google. V případě vstupu na určitou stránku umístí Váš internetový prohlížeč potřebné webové fonty do své dočasné paměti tak, aby bylo možné správně zobrazovat texty a styly písma. Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Díky tomu Google zjistí, že z Vaší IP adresy byl proveden přístup na naši internetovou stránku. Používání webových fontů Google Web Fonts je prováděno v zájmu jednotného a správného zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO dar. Pokud Váš internetový prohlížeč nepodporuje internetové fonty Web Fonts, bude Váš počítač používat standardní písmo. Další informace o internetových fontech Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tato stránka používá prostřednictvím API mapovou aplikaci Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K využívání funkcí aplikace Google Maps je nezbytné, aby byla uložena Vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá jakýkoliv vliv na tento datový přenos. Používání Google Maps je prováděno v zájmu řádného zobrazování našich online nabídek a v zájmu snadné vyhledatelnosti námi uváděných míst na internetové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO dar. Další informace o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v Zásadách o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.