USTANOVENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ ECONNECT

PREAMBULE

My jako Winora Group děkujeme za Váš zájem o Haibike eConnect. Jsme přesvědčeni o tom, že transparence je klíčem k dobrému vztahu. Jak ochrana Vašeho soukromí, tak zpracování osobních údajů jsou pro nás důležitá. Osobní údaje získané používáním sytému eConnect zpracováváme podle platných právních předpisů o ochraně dat. Níže uvádíme pravidla o ochraně osobních údajů, která platí pro naše zařízení, jejich používání, software a aplikace („služby“). Dozvíte se, jaká data shromažďujeme, jakým způsobem je používáme, jakou možnost kontroly máte nad Vašimi daty a jaké kroky podnikáme k jejich ochraně. V takovém případě se ztráta nebo poškození dat nepovažuje za škodu na majetku a nevztahuje se na ně možný nárok na ručení.

DATA, KTERÁ SHROMAŽĎUJEME

Pokud používáte naše služby, shromažďujeme následující data:

  • Jméno
  • Příjmení
  • E-Mail
  • Heslo Oslovení (pan / paní)
  • Registrační klíč
  • Vašeho eConnect hubu
  • Údaje o poloze

DATA, KTERÁ OBDRŽÍME PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Pro zajištění eConnect funkcí jako lokalizace, zaznamenávání tras, ochrana proti krádeži a detekce nehod jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Aplikace používá Vámi zadané údaje a také data poskytované systémem Connect. Bez shromažďování a zpracování dat není možné eConnect užívat. Služby zahrnují funkce, které používají přesné umístění, včetně GPS signálů, senzorů na zařízení a ID mobilních vysílačů. Pokud je poskytování, resp. služby eConnect využívány třetími stranami (Telekom Deutschland GmbH, Cumulocity GmbH, Yamaha Motor Co. Ltd.), jsme oprávněni předat shromážděné údaje těmto třetím stranám pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti eConnect.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

POSKYTNUTÍ, ZLEPŠENÍ A ROZVOJ NAŠICH SLUŽEB

Díky používání dat, které shromažďujeme, jsme schopni služby poskytovat, vylepšovat, zkoumat a nadále vyvíjet. Používáme například tato data pro poskytnutí Vámi vybraných služeb; pro porozumění jak Vy a ostatní uživatelé zachází se službami; pro udržení školení a aktivit a jiných trendů; pro poskytnutí podpory zákazníkům; k opravě/ochraně před chybami; k provádění analýz dat a kontrole dat; k provádění průzkumu trhu a anket; k rozvoji nových funkcí a služeb.

PRO KOMUNIKACI S VÁMI

Vaše data používáme, abychom Vám mohli zasílat zprávy k našim službám a mohli Vás informovat o nových funkcích a produktech, o kterých se domníváme, že Vás budou zajímat. Máte možnost kontrolovat marketingovou komunikaci a většinu služebních oznámení. Kliknutím na odkaz „odhlásit“ máte možnost se odhlásit z našich newsletterů a e-mailů.

Rovněž používáme Vaše údaje když nás kontaktujete, abychom Vám mohli odpovědět.

eConnect Vás informuje prostřednictvím push zprávy na Vaše zařízení o pohybu elektrokola, krádeži elektrokola a při detekci nehody. Push zprávy mohou být kdykoli deaktivovány resp.aktivovány v nastavení Vašeho přístroje. Při prvním otevření aplikace o tom budete také informováni. Pokud jsou push zprávy deaktivované, je celková funkčnost eConnect omezena.

ZACHOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI

Používáme nashromážděná data, abychom zabezpečili ochranu a bezpečnost služeb našich uživatelů a dalších stran. Můžeme například použít Vaše data k ověření uživatelů, k zajištění bezpečných plateb, k ochraně před podvody a zneužíváním, k řešení právních požadavků nebo nároků, k provádění kontrol a k prosazení našich obchodních podmínek a směrnic.

JAK PŘENÁŠÍME NEBO SDÍLÍME DATA

Kromě výše uvedených oblastí použití, nebudeme Vaše osobní údaje předávat, resp. sdílet s někým dalším.

POKUD SOUHLASÍTE NEBO NÁS POVĚŘÍTE PŘEDÁNÍM INFORMACÍ

Na základě Vašeho základního práva přenosu dat podle článku 20 DSGVO-EU nás můžete písemně pověřit o předání Vašich dat.

PRO EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ

Data poskytujeme společnostem našeho koncernu, poskytovatelům služem a ostatním partnerům, kteří data pro nás zpracovávají na základě našich pokynů a v souladu s těmito směrnicemi a také všech ostatních k použití vhodných důvěrných a bezpečnostních preventivních opatření. Tito partneři přebírají za nás služby celosvětově.

Z PRÁVNÍCH DŮVODŮ NEBO K ZABRÁNĚNÍ ŠKOD

Vaše informace můžeme uložit, nebo předat, abychom splnili povinnosti, které vyplývají ze zákona, regulačních předpisů, právních postupů nebo úředních požadavků; abychom mohli prosazovat právní nároky nebo se bránit proti právním nárokům; abychom mohli prověřit jakoukoli nezákonnou činnost, podvod, zneužití, nebo porušení našich obchodních podmínek a také ohrožení bezpečnosti služeb nebo fyzické bezpečnosti jednotlivců. Vemte prosím na vědomí: V souladu s našimi informačními zásadami Vás budeme informovat pokud to bude povolovat zákon, o právních postupech, které mohou požadovat přístup k Vašim datům, jako např. příkaz k prohlídce, soudní příkazy nebo předvolání. V případech, kdy soudní příkaz stanoví lhůtu pro utajení, budeme Vás informovat po uplynutí této lhůty. Výjimky z našich informačních zásad platí v případě nutných nebo kontraproduktivních okolností, například při nehodě s rizikem úmrtí nebo v případě vážného zranění osob. Jsme oprávněni zveřejnit informace, které se nevztahují k osobám, jsou shromažďované nebo neidentifikované (resp. není možné je identifikovat), a také které neumožňují podle normálního uvážení identifikaci osoby. Pokud se podílíme na podnikové kombinaci, akvizici nebo prodeji aktiv, budeme i nadále provádět opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Dotčení uživatelé budou obeznámeni dříve než dojde k předání osobních údajů nové právnické osobě.

JAK MŮŽETE ZOBRAZIT A ODSTRANIT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytujeme ve Vašem účtu nastavení a nástroje, díky kterým můžete nastavit osobní údaje spojené s Vaším účtem.

Uchováváme data, která se týkají Vašeho účtu dokud nebude Váš účet uzavřen. Váš účet můžete kdykoli uzavřít zasláním e-mailu na adresu econnect@winora-group.com. Vemte prosím na vědomí, že smazání Vašich dat v účtu trvá nějakou dobu a data můžeme uchovat z právních důvodů, nebo k zabránění škod (viz. část „Jak přenášíme nebo sdílíme data“).

BEZPEČNOST DAT

Abychom uchránili Vaše data před ztrátou, manipulací, zničením a před přístupem neoprávněných osob, používáme technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem. Všechna data odeslaná prostřednictvím mobilní sítě a také komunikace eConnect klíče jsou šifrována nejmodernějším logaritmem a chráněna před neoprávněným přístupem.

NAŠE MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PŘENOS DAT

Pracujeme na mezinárodní úrovni a shormážděná data můžeme předávat v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska do Spojených států amerických pro účely stanovené v této směrnici. Winora-Staiger GmbH se řídí smlouvou o ochraně osobních údajů mezi EU - USA a Švýcarskem – USA pokud jde o shromažďování, používání, přenos a uchovávání osobních údajů z EHP a Švýcarska. Více informací o Privacy Shield naleznete zde.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Před provedením zásadních změn v této směrnici Vás budeme informovat a poskytneme Vám možnost zkontrolovat přepracovanou směrnici než se rozhodnete pokračovat v používání našich služeb za těchto podmínek.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li dotazy týkající se této směrnice nebo k používání Vašich dat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím datenschutz@winora-group.de

Pověřená osoba pro ochranu údajů

Dipl.-Ing. Lars Ebertz v zastoupení L-E-C.COM GmbH

Winora Group | Bikes for Life

Winora-Staiger GmbH
Max-Planck-Str. 6
97526 Sennfeld
Deutschland