VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI eCONNECT

  1. Nemůže být zaručena trvalá regionální, časová a kvalitativní dostupnost signálu prostřednictvím satelitního systému GPS, stejně jako dostupnost mobilní sítě GSM. Proto nemůžeme převzít odpovědnost za škody způsobené špatným připojením. To platí zejména pro použití nouzového tlačítka. Odmítnutí odpovědnosti za škody se nevztahuje na události úmyslné a hrubou nedbalostí. Dále se také nevztahuje na úrazy na život a na končetiny nebo poškození zdraví v případě vinného jednání společnosti Winora-Staiger GmbH.

  2. Nejsme odpovědni za skutečnost, že datové pakety budou odeslány do mobilní sítě v určeném čase a že datové pakety přenesené do sítě budou doručeny k aplikaci eConnect.

  3. Zejména nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za přesnost přenášených signálů a s tím související výsledné údaje o poloze.

  4. Neodpovídáme za skutečnost, že GSM mobilní síť a také GPS satelitní polohování budou také v budoucnu poskytovat stávající funkční rozsah pro výkon smluvně regulovaných služeb. Pokud by tyto služby nebo jejich funkčnost byly zčásti omezeny, představuje to případ vyšší moci, na který nemá firma Winora-Staiger GmbH žádný vliv a je osvobozena od povinnosti plnit služby.

     

  5. Firma Winora-Staiger GmbH neodpovídá za škody, které zákazníkovi vzniknou používáním eConnect. Pokud se jedná o smluvního partnera, o společnost ve smyslu §14 BGB nebo o veřejnoprávní právnickou osobu, je převzetí odpovědnosti za nepřímé nebo následné škody také vyloučeno (např. nedoručené nouzové SMS, neprávné údaje o poloze). Také není převzata odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat.