Impresum

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

WINORA-STAIGER GmbH

Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld

Reprezentowany przez:

Dyrektorzy zarządzający: Christoph Mannel

kontakt:

Telefon: 09721-65 01-0
Faks: 09721-65 01-45
E-mail: info@winora-group.de

wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Schweinfurt
Numer rejestracyjny: HRB 2657
Tax identification number 249/142/50087

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym

DE 133 89 84 84

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w odciskach. Nie jesteśmy skłonni lub nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa tylko od momentu stwierdzenia określonego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniach usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie

Treści i prace na tych stronach tworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, bierze się pod uwagę prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli nadal zdajesz sobie sprawę z naruszenia praw autorskich, prosimy o notatkę. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie treści.

Ochrona danych osobowych

Prawnie wymagany inspektor ochrony danych: Dipl.-Ing. Lars Ebertz
Kontakt: datenschutz@winora-group.de