ZASTRZEŻENIE eCONNECT

 
  1. Stała dostępność sygnału regionalnego, czasowego i jakościowego przez system nawigacji satelitarnej GPS oraz dostępność sieci komórkowej GSM nie mogą być zagwarantowane. Właśnie dlatego możemy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem połączenia. To prawda szczególnie w przypadku użycia przycisku awaryjnego. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Nie ma również zastosowania do urazów życia, kończyn i zdrowia, pod warunkiem że naruszenie oparte na winnym zachowaniu Winora-Staiger GmbH.

  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że pakiety danych są wysyłane do sieci komórkowej i przesyłane do sieciowych pakietów danych do eConnect.

  3. W szczególności nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność przesyłanych sygnałów i przejąć obliczone dane pozycji.

  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za fakt, że w sieci znajduje się również mobilna sieć radiowa GSM, a także pozycjonowanie satelitarne GPS w przyszłości usług te będą świadczone w zakresie unkcji do wykonywania kontraktowo regulowanych lub ich funkcjonalności, sa częściowo nieużyteczne, stanowi to przypadek siły wyższej, na ktory firma Winora.

     

  5. Winora Staiger GmbH nie ponosi odpowiedzialności za powstale szkody wyrządzone klientowi przez użycie eConnect. O ile jest to wykonawca dla firmy na terenie zogdnie z punkteim § 14 BGB lub osoby prawnej prawa publicznego, odpowiedzialność za szkody pośrednie lub wtórne (np. Niedostarczona wiadomość alarmowa, nieprawidłowe dane pozycji). Podobnie nie przejmuje się odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.